Telefoon: 0593 850202     Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens erg serieus en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Verwerkersovereenkomst

Jij bent, als afnemer van diensten en/of producten van Grafiek Creatieve Communicatie verwerkingsverantwoordelijke. Jij gebruikt Grafiek Creatieve Communicatie om gegevens te verwerken, en dat maakt ons de verwerker.
Om er voor te zorgen dat we met iedereen dezelfde heldere afspraken maken, hebben we deze opgenomen in onze algemene leveringsvoorwaarden.
In onze algemene leveringsvoorwaarden worden artikel 18 tot en met 31 gekwalificeerd als verwerkersovereenkomst.

Jij hoeft voor Grafiek dus geen losse overeenkomst te sluiten om aan de vereisten van de AVG te voldoen!

Zo voldoet jij, voor de gegevens die je via Grafiek verwerkt, keurig aan de vereisten van de AVG.


Privacyverklaring Grafiek Creatieve Communicatie

Grafiek Creatieve Communicatie gevestigd aan Plattenkamp 40, 9412 BA Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.reclamebureaugrafiek.nl
Plattenkamp 40
9412 BA Beilen, Nederland
Telefoon +31 593 850202

E. Siebelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Grafiek Creatieve Communicatie, bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verzamelen persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, als wettelijke verplichting en indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Voor een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of een uitvoerend belang voor cliënt. Daarnaast voor (marketing)aanbiedingen en/of informatie te plegen op grond van een gerechtvaardigd belang.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Grafiek Creatieve Communicatie heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij die gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Door het opvragen van informatie of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen. Daarnaast via het contactformulier op onze website, door een bestelling of aanvraag via onze website verstrek je ons eveneens gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Grafiek Creatieve Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, heb je bezwaar of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.
Inzage is mogelijk bij ons op kantoor. Stuur een verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of benader ons telefonisch op 0593 85 02 02.

Klant bij Grafiek Creatieve Communicatie
Wanneer wij met elkaar overeenstemming bereiken over een opdracht, gebruiken we de door jou verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve handelingen.
Wanneer je klant bij ons bent worden je gegevens niet automatisch gebruikt voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. Wel zou je berichten of informatie kunnen krijgen over de diensten en/of producten die je bij ons afneemt en de werking, verwerking en/of wijziging daarvan.
Voor het mogen versturen van commerciële uitingen naar jou als klant zullen we eerst nadrukkelijke toestemming aan je vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Grafiek Creatieve Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Grafiek Creatieve Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of (reclame)folder.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om je een offerte te kunnen sturen en/of je te antwoorden op een contactaanvraag.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren. Juiste adres om post en pakketten te leveren.
- Om het correct bijhouden en correct laten functioneren van het elektronisch/digitaal boekhoudprogramma.
- Grafiek Creatieve Communicatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Grafiek Creatieve Communicatie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Grafiek Creatieve Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor domeinregistratie en hosting. Per domein extensie kunnen deze verschillen in verband met de geldende landelijke, Europese of wereldwijde (ICANN) normen.
- Wij voeren alleen e-mailadressen in c.q. maken deze aan in overleg met jouw of op jouw verzoek. Dus te allen tijde met jouw toestemming.
- Klant is wettelijk verplicht bedrijfsnaam en/of persoonsnaam door te geven in het kader van de houder bij een domeinnaam registratie. Indien deze niet of incompleet worden doorgegeven wordt niet voldaan aan de juiste wettelijke vereisten en correcte validatie van de domeinnaam.
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:
- Je (unieke) klantnummer.
- Je klanthistorie (een overzicht van je bestellingen, leveringen en betalingen).

Geautomatiseerde besluitvorming
Grafiek Creatieve Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grafiek Creatieve Communicatie) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Grafiek Creatieve Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:
Bewaartermijn; Zolang benodigd om de dienst te kunnen leveren (bijvoorbeeld om een e-mail adres geactiveerd te houden) en de wettelijke verplichting van 8 jaar in ons boekhoudssysteem
Reden; Communicatie met je en wettelijke verplichting
Personalia:
Bewaartermijn; Zolang benodigd om de dienst te kunnen leveren
Reden; Communicatie met je en wettelijke verplichting
Adres:
Bewaartermijn; Zolang benodigd om de dienst te kunnen leveren
Reden; Communicatie met je en de wettelijke verplichting van 8 jaar in ons boekhoudssysteem

Delen van persoonsgegevens met derden
Grafiek Creatieve Communicatie verkoopt of geeft jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling of dienst, zoals je naam en adres aan een postbedrijf, logistiek bedrijf en dienstverlener voor het verwerken van je betaling, dienst of aan de leverancier die eventuele pakketten bij u bezorgt. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Grafiek Creatieve Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

cookie_icon

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Grafiek Creatieve Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Grafiek Creatieve Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden naast functione cookies ook cookies geplaatst door derden (third party).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wil je weten welke cookies wij gebruiken? Ga hier naar ons cookie overzicht.
Lees hier meer algemene informatie over cookies (soorten, gebruik, verwijderen en browserinstellingen).

Gegevens inzage, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te verwijderen (recht om vergeten te worden).
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grafiek Creatieve Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Grafiek Creatieve Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Grafiek Creatieve Communicatie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen:
- De toegang tot ons kantoor is altijd op slot. Pas door menselijk handelen van ons is toegang te verkrijgen. Daarnaast hebben wij een alarmssysteem.
- Alle apparatuur die persoonsgegevens bevat is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en gebruik middels inlognamen en/of wachtwoorden. Een persoon of software die niet door ons is geaccrediteerd of geautoriseerd kan nimmer inloggen in hardware en software, ook niet in op cloud gebaseerde toepassingen/omgevingen.
- Wij gebruiken professionele geautomatiseerde up-to-date beveiligingssoftware, virusscanner en firewall.
- Onze gebruikte hardware en software zijn altijd voorzien van de nieuwste updates.
- Onze verbindingen zijn bedraad en de onbedrade verbindingen zijn beveiligd en versleuteld.
- Bij ons is beveiligen een continu proces en monitoren de genomen beveiligingsmaatregelen op adequaatheid. Hierbij hanteren wij het principe van 'plan, do, check, act'.
- Onze back-up apparatuur (computer en NAS), software en externe opslag (Carbonite) zijn volledig encrypted binnen en buiten Europa.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het (groene) hangslotje in de adresbalk.
- Onze website(s) is(zijn) worden actief onderhouden en zijn altijd up-to-date qua CMS core, plug-ins en extensies.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (reclamebureaugrafiek.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Het vragen om persoonsgegevens
Indien wij om persoonsgegevens vragen of die nodig hebben geven wij van te voren aan waarvoor en waarom die zijn benodigd conform de AVG wetgeving (deze privacyverklaring).

Openbaar maken
Grafiek Creatieve Communicatie zal jouw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.
Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Websites en links van andere bedrijven
Grafiek Creatieve Communicatie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan reclamebureaugrafiek.nl gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat  je jouw gegevens daar achterlaat.
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten reclamebureaugrafiek.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies of anderszins. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende website.

Datalekken
Mochten wij het idee hebben dat er een datalek is opgetreden, dan zullen wij dit melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens

meldloket datalekken

Wetgeving
De gehele wet (in pdf formaat) is hier in te zien.

Aanvaarding
Door de website te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van deze privacyverklaring en stem je ermee in dat Grafiek Creatieve Communicatie jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde ons het recht deze privacyverklaring tussentijds aan te passen. Je vindt op onze website (deze pagina) altijd onze actuele en geldende privacyverklaring.

Contact
Heb je nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem telefonisch contact met ons op via 0593 85 02 02 od stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Terug naar de homepage

No-nonsense bedrijfsfilosofie

Grafiek Creatieve Communicatie kijkt altijd verder en breder. Denkt mee en is proactief. Komt met gevraagde en ongevraagde adviezen. Maar altijd met de instelling om het beter te doen en uniek te zijn met een creatieve invulling.
Grafiek is een betrokken en uitermate flexibel bureau dat snel acteert en altijd denkt in oplossingen. Door een lage overhead kunnen we dat uitvoeren tegen hele gunstige en correcte tarieven.

Grafiek, het marketing- reclamebureau met een creatieve geest op een meedenkend niveau.
Creativiteit onderscheidt!

Social

  

Groene hosting

The green web foundation. Grafiek reclamebureaugrafiek gebruikt groene hosting

The Green Web Foundation.
Grafiek hosting draait op groene hernieuwbare energie.

embed badge websitetest

embed badge emailtest

Voor moderne en veilige website en e-mailstandaarden
zijn wij opgenomen in The Hall Fame!